Declaració d'accessibilitat

LOBITO IC SL s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d'ara endavant, RD 1112/2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://lobitobikes.com/, excloent-ne els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018, de 7 de setembre, degut a les excepcions ia la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

1.- Manca de conformitat amb RD 1112/2018:

Com que s'utilitza un gestor de continguts i hi ha diferents usuaris actualitzant i creant continguts nous, podrien existir errors puntuals d'edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals. No obstant això, hi ha el compromís de revisió periòdica i de solucionar els problemes notificats pels usuaris.

Hi pot haver contingut extern, com ara els components de Facebook, Twitter, YouTube o Google Maps, que no compleixen completament els criteris d'accessibilitat.

• Hi pot haver alguna pàgina on part del contingut es pot presentar amb pèrdua d'informació o funcionalitat, i cal fer scroll en dues dimensions [criteri d'èxit 1.4.10].

2. Càrrega desproporcionada: No aplica

3.- El contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable: podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d'accessibilitat.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 17 de juliol de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel responsable daccessibilitat.

Última revisió de la declaració: 17 de juliol de 2023.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats daccés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web.

Utilitzant les vies següents:

  • Formulari de contacte de la pàgina web
  • Correu electrònic: info@icscooter.com
  • Telèfon: 93 883 38 18

PROCEDIMENT D'APLICACIÓ

A través d'aquest procediment podreu iniciar una reclamació per conèixer i oposar-vos als motius de la desestimació d'una sol·licitud d'informació accessible o queixa, instar l'adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix els requisits exigits.

Formulari de contacte

CONTINGUT OPCIONAL

La versió actualment visible d'aquest lloc web és de febrer del 2023.

A partir de la data esmentada es duen a terme revisions parcials dels continguts, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d'assegurar el compliment dels requeriments d'accessibilitat que actualment són els d'A i AA de la norma. WCAG 2.1, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

MIDA DEL TEXT

Per tal de prestar un millor servei, LOBITO IC SL emmagatzema a l'ordinador de l'Usuari petits fitxers d'informació anomenats cookies. Per a més informació sobre les cookies i la seva configuració accediu a la nostra Política de Cookies.

Google Chrome / Edge: Obrir menú > Zoom

Mozilla Firefox: Obri menú > Mida

Internet Explorer: Veure > Mida de text > Gran o Molt Gran

Opera: View > Zoom > %

Safari: View > Make text bigger