DADES DEL PROPIETARI:

D'acord amb allò establert a la llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), s'informa als usuaris de www.icscooter.com que aquestes són les dades del propietari d'aquest lloc web:

Nom: LOBITO IC, SL
Adreça: Crta Cardedeu, S/N NAU A les Franqueses del Vallès 08520, Barcelona
NIF/CIF/NIE: B65864613
Registre Civil: Ciutat de Barcelona/ Tom 43367/ Pàgina B426739
Telèfon de contacte: 930267440
E-mail de contacte: info@lobitobikes.com

Aquest document (així com qualsevol altre document que aquí es faci menció) regula les condicions per les quals es regeix l'ús del Lloc Web i la compra de productes i/o serveis (d'ara endavant, Condicions).

A més de llegir les presents Condicions, abans d'accedir, navegar i/o utilitzar aquest Lloc Web, és important que llegeixis l' Avís Legal , Política de Privadesa i Política de cookies . En utilitzar aquest lloc web o en fer i/o sol·licitar l'adquisició d'un servei consents quedar vinculat per aquestes Condicions i per l'esmentat anteriorment.

1. L'USUARI:

L'accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d'usuari (d'ara endavant, usuari), per la qual cosa en el moment en què inicies la navegació acceptes de forma expressa totes les Condicions establertes aquí i les modificacions ulteriors, sense perjudici de l'aplicació de la normativa legal corresponent que apliqui al present cas. Com a usuari declares ser més gran de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d'aquest lloc web.

2. PRODUCTES:

LOBITO IC, SL, es reserva el dret a decidir quins Productes s'ofereixen als Usuaris a través de la botiga en línia i podrà afegir nous productes i/o eliminar algun dels existents en qualsevol moment i sense previ avís.

3. PROCÉS DE COMPRA:

L'usuari pot comprar el Lloc Web pels mitjans i les formes establerts. Un cop seleccionats tots els productes que voleu comprar, s'hauran afegit a la cistella i el pas següent serà realitzar el pagament. Per això haurà de seguir el procediment de compra en línia, emplenant i comprovant la informació requerida en cada pas. Després d'això, rebreu un correu electrònic acusant rebut de la vostra comanda (Confirmació de Comanda). L'Usuari reconeix al moment de la compra ser coneixedor i accepta condicions particulars del producte en qüestió.

4. DISPONIBILITAT:

Totes les comandes de compra rebudes a través del Lloc Web es troben subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produeixen dificultats pel que fa al subministrament, procedirem a contactar amb l'usuari per facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior a l'efecte de modificar la comanda. Si no voleu fer una comanda d'aquests productes substitutius, procedirem a reemborsar qualsevol quantitat abonada.

5. PREUS:

Els preus exhibits al lloc web i/o plataforma utilitzada són els finals, en euros i inclouen els impostos corresponents (21% IVA). Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que l'usuari ja hagi rebut una Confirmació de Comanda.

Si descobríssim un error en el preu d'algun dels productes encarregats per l'usuari, informarem de l'error com més aviat millor i us donarem l'opció de reconfirmar la vostra comanda al preu correcte o anul·lar-lo. Si no aconseguim contactar amb l'Usuari, la comanda es considerarà cancel·lada i es reemborsaran les quantitats abonades. No estarem obligats a subministrar-li cap producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li haguem enviat la Confirmació de Comanda) si l'error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable com a preu incorrecte.

6. FORMES DE PAGAMENT:

El mitjà de pagament acceptat és mitjançant Transferència, Targeta de crèdit i Paypal. La transacció es realitzarà a través del compte personal de l'Usuari en aquesta plataforma, essent l'únic responsable i qualsevol problema relacionat amb el pagament. Aquesta modalitat de pagament no té cap cost per al client.

La recollida, l'emmagatzematge i la transmissió d'informació personal a través de la pàgina web es realitza de manera encriptada mitjançant l'ús del protocol de seguretat SSL, sistema d'encriptació que confereix una seguretat total en la transmissió de dades.

7. ENVIAMENT i LLIURAMENT:

L'import de les despeses d'enviament serà gratuït sempre que s'hagi fet una compra mínima de 100€ a través de la pàgina web.

Les formes d'enviament seran per via terrestre o via marítima segons la destinació així com el termini de lliurament.

Espanya (Península Ibèrica): 24 – 48 hores de dilluns a divendres dies feiners.

Illes Balears i Andorra: de 4-7 dies mínim (depenent de les gestions de despatx) de dilluns a divendres dies laborables.

Unió Europea: de 4 - 7 dies mínim depenent de la destinació de dilluns a divendres dies laborables.

8. LLIURAMENT:

A efectes de les presents condicions es considerarà que s'ha produït el lliurament físic, en el moment en què el producte és rebut pel client o per una persona destinada a aquest efecte.

9. DEVOLUCIONS:

Si quan rebi la comanda, no és conforme a la comanda, té un termini de catorze dies per executar el dret de devolució. En aquest cas, serà imprescindible que el producte es trobe en perfectes condicions, en el seu embalatge original i amb els manuals i accessoris inclosos, no s'acceptaran devolucions en cap cas si el producte ha estat usat. Les despeses d'enviament derivades d'aquesta devolució recauran sobre l'USUARI. Amb la comprovació prèvia de l'estat de la mercaderia, es procedirà al reintegrament de l'import.

10. SERVICI D'ATENCIÓ AL CLIENT:

Per a qualsevol pregunta, incidència o reclamació, escriviu a lobitobikes.com.

11. CONTRASENYES:

LOBITO IC, SL podrà facilitar l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal a aquesta pàgina web. Aquest haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tota mena es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya daccés telemàtic als serveis vinculats a aquesta pàgina web podrà ser modificada en tot moment per lusuari.

12. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT:

Llevat de disposició legal en contra, LOBITO IC, SL no acceptarà cap responsabilitat per: (i) pèrdues no atribuïbles a cap incompliment per part seva; (ii) pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant); (iii) fallades tècniques per causes fortuïtes o d'una altra índole que impedeixin un funcionament normal del lloc web a través d'internet. Manca de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei; (iv) cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan es produeixi com a conseqüències que es troben fora del control raonable, és a dir, que es justifiquin en causa de força major.

13. POLÍTICA DE PRIVACITAT:

LOBITO IC, SL compleix les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, la LO 3/2018, de 5 de Desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril del 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades. Per a més informació, vegeu Política de privadesa .

14. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els continguts del lloc web, incloent entre altres les imatges i els textos dels articles, sigui quin sigui el format, llenguatge de programació i forma de representació, són propietat de LOBITO IC, SL, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris , i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el consentiment previ de LOBITO IC, SL L'Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de LOBITO IC, SL

15. ACORD COMPLET:

Les presents condicions i tot el document a què aquestes facin referència constitueixen l'acord íntegre entre l'usuari i LOBITO IC, SL en relació amb l'objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, o acord anterior convinguda ja sigui de forma verbal o per escrit entre les mateixes parts.

16. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

LOBITO IC, SL podrà modificar en qualsevol moment les Condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

17. SEPARABILITAT:

Si alguna de les disposicions contingudes en aquest acord, o qualsevol de les seves parts, es determinés invàlida i/o inaplicable, no afectarà la resta de la disposició en qüestió o qualsevol altra disposició continguda en aquest document.

18. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre LOBITO IC, SL i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Granollers.